Coming soon!

This language is currently in review and will be available soon!

እዚ መርበብ ሓበሬታ ልውውጥ ፍልጠትን ለውጢ ንምምፃእን ተሓሲቡ ዝተገበረ እዩ

ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ዓላማ ፍልጠትን ሓበሬታን ዝለዋወጠሉ ሥርዓት ብምዝርጋሕ ናይዚ ፕሮጀክት ኣካላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ አካላት ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ዘርፍታትን ሞያታትን ብምትሕብባር ሓደሽቲ ጥምረታት እውን ብምስፍሕፋሕ ኣብዚ ፕሮጀክት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ምምፃእ እዩ።

እዚ መርበብ ሓበሬታ በቢ እዋኑ ዝረኸቦም ናይ ፅንዓት ውፅኢታት ካብ ተሳትፎን ምዕባይ ግንዛበን ካብ ስራሕቲ ልውውጥ ፍልጠትን ዝረኸቦም ውፅኢታት ብቐዋሚነት የሐትም። እዚ እውን ሃፍቲታት (ቀረባት) ዘጠቓልል እንትኸውን ካብ ሕትመታቱ ድማ ንካህናት፣ ነገረ መለኮት ምሩቓን፣ መሰልጠንቲ፣ ተሟገቲ የካትት። እቶም ዝበዝሑ ቀረባት ኣፍተን ናይ ፕሮጀክት ሃገራት ዘተኩር እኳ እንተኾነ፤ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝግበር መጥቃዕቲ ንምቕናስ ኣብ ዝገበር አስተዋፅኦ ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝርከቡ አመንቲ ማሕበረ ሰባት እውን የካትት እዩ።

እቲ ፕሮጀክት ብዋናነት ዝጥቀመሉ ናይ ሕትመት ቋንቋ ማሕበረሰብን መዳርግቲ አካላትን ብዋናነት ዝረኸብዎን ዝጥቀመሉን እኳ እንተኾነ ብአምሓርኛ፣ ብትግርኛን በእንግሊዝኛን ንምሕታም ድሌት አለዎ።

ንዝበለፀ መረዳእታ አፍቲ ናይ ለውጢ ፖሊሲ ዝብል መራኸቢ ይጠውጉ

ምህናፅ ድልድላት

ምልክታ: Project dldl/ድልድል meets its first milestone: 100+ EOTC clergy trained on domestic violence

We are pleased to share with you that project dldl/ድልድል in collaboration with the Ethiopian Orthodox Church Development and Inter-Church Aid Commission (EOC-DICAC) in Ethiopia has now trained about 110 clergy members of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. This is an important milestone as we have completed half of the workshops we plan as part of one of the project’s main intervention components in Ethiopia.

The workshops were designed by Dr Romina Istratii on the basis of long-term anthropological research with EOTC clergy in Ethiopia and seek to improve their understanding of domestic violence in rural communities and help them to identify how religio-cultural discourses and norms can contribute to the problem, but also the need for theology-informed teaching to address some of the manifold contributing factors and the resourcefulness of spirituality in coping with and responding to intimate partner abuse. In addition to presenting on the ethnographic realities and communities’ own understandings of and attitudes towards domestic violence, the workshops include theological material to clarify Church teachings on marriage-related issues and domestic violence, safeguarding training and legal and referral information relevant to the participants. The workshops are delivered in Amharic and include reflection exercises, group activities and scenario and case studies to achieve a more interactive approach and to facilitate real-time learning.

For those interested to study or share this content, a summary can be found on our website under Resources>Clergy and Seminarians in English and Amharic.

አውርድ

ናይዚ ፕሮጀክት ሐበራዊ ዓላማ ብዘለዎም  መራሕቲ “ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ዝፍፀሙ ጥቕዓታት ከመሐይሹ ዝኽእሉ ሃይማኖታዊ መፅናዕትታት፣ ኣብ ሥነ ፆታን  ልምዓትን ከምኡድማ ኣብ ናይሕዝቢ ጥዕና ስራሕቲ ምክያድ፣ ሐድሽ ሥርዓት ኣብ  ኢትዮጵያን አብኤርትራን  ኣብ ዩኬን “ ብዝብል  አብትሕቲ ዩኬ ናይ ምርምርን ናይ ፈጠራን ክፍሊ ዝድገፍ መርሃግብሪ እዩ።  ብፍራይንክ ጋገንሄይን ፋውንዴሽን ድማ ይሕገዝ።

ናይ ዩኬ ፈጠራን መፅናዕትን ፕሮጀክት ግልጽ ናይ ፍልጠት ተጠቃሚነት ፖሊሲ ከምኡውን ፍልጠት ከም መግዛእቲ ክተሐዝ የብሉን ኢሉ ብዝወሰዶ ቑርፂ ቕዋም ናይቲ ፕሮጀክት ውፅኢታት ንኹሎም ተጠቀምቲ ክፍቲ እዮም። ውፅኢታቱ ድማ ንግዳዊ ብዘይኾነ መንገዲ ኣብመዝገብ ኮመንስ አትሪቢውሽን ተቋም   ኣብ ትሕቲ ዓለምአቀፍ ሕዝቢ ፈቃድ ኾይኑ ይሕተም።እዚ ፍቃድ ንንግዲ ንትርፍን ብዘይውዕል መንገዲ  ናይ ሥራሕ ውፅኢቶም ንዘሕትሙ ዕድል ይህብ። ሐዱሽ ናይ ፅንዓት ውፅኢቶም ነዚ ፕሮጀክት አፍልጦ  ክህብ ይግባእ ንትርፊ ምውዓል ግን አይፍቀድን ብተመሳሳሊ ርዕሲ ምስራሕ’ውን ዝተኸልኸለ እዩ።

ካልኦት ናይ ስራሕ ውፅኢታት  ኣብ ድልድል ፕሮጀክት እንትጥቀሙ “ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ንዝፍፀሙ መጥቓዕቲ ንምቕናስ ንዝኽእዑ ሃይማኖታዊ መፅናዕትታት ስነ ፆታን ልምዓትን ከምእውን ሕዝባዊ ጥዕና ምኽያድ “ ኣብዝብል ርእሲ ንምስታፍ እንትደልዩ በይዞኦም ናይ ፀሐፊ ሽምን ዝተፅሐፈሉ ዓመተምሕረትን ብምጥቃስ አፍልጦ ይሃቡ።

ሕድሕድ ጽሁፍ ናይቲ ጸሐፊኡ ሃሳብ እምበር ናይ ዩኬ ናይ ምርምርን ፈጠራን ወይ ድማ ናይ ፍራንክ ጋገንሃይን ፋውንዴሽን አየንጸባርቕን።